Cine-Jessy, Casting Studio Bratislava
UK flag
Home » Služby + » Creative Space

Creative_space-sCreative Space

Rád by som vnímal náš malý priestor ako malé pokusné filmové štúdio, v ktorom si môžu študenti filmových, fotografických či iných škôl vyskúšať v praxi, ako funguje castingová agentúra.

K dispozícií je naše štúdio o veľkosti 6x8m s fotografickým zázemím aj potrebnou videotechnikou. Budúci režiséri alebo jednoducho budúci tvorcovia si u nás môžu obsadiť svoje študentské filmy.


Študenti VŠMU to majú zadarmo!

Môžu sa naučiť, ako sa vyhľadáva v našej digitálnej databáze a pripraviť sa na dráhu profesionálneho filmového tvorcu.


Projekty VŠMU