Cine-Jessy, Casting Studio Bratislava
UK flag

TV film “Artist´s specials”

Myslím, že asi najviac som sa naučil od Davida Markovitza, amerického 1st AD pri prípravných prácach a nakrúcaní kanadského televízneho filmu “Artist´s specials”. Naučil ma práci s Movie Magicom /program na dôslednú prípravu nakrúcania filmu/, ale i to, ako sa má pristupovať k ľuďom pri nakrúcaní filmu, ako ich komandovať, ale aj motivovať. Na fotke zľava Mišo Skrak, Linda Írová, David Markovitz a Rišo Kay.